ที่อยู่ภาษาอังกฤษ มีหลักวิธีการเขียนยังไงให้ถูกต้อง – How to Write Address

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ เริ่มจากเลขที่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ มันมีหลักการหรือวิธีเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษยังไงให้ถูกต้อง พี่ไปรษณีย์ไม่งง ส่งถึงที่ได้ไม่ผิดพลาด วิธีการเขียนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบคล้ายๆกันครับ แต่การระบุที่อยู่ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นอาจจะแตกต่างกัน วิธีการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ – Address Writing  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อพาร์เมนท์ ภาษาอังกฤษคือ Apartment ย่อเป็น Apt อาคาร ภาษาอังกฤษ คือ Building ย่อเป็น Bldg ชั้น ภาษาอังกฤษคือ floor มักย่อเป็น 1st floor, 2nd floor เป็นต้น บ้านเลขที่ ภาษาอังกฤษ คือ  House No. หมู่บ้าน ภาษาอังกฤษ คือ Village หมู่ที่ ภาษาอังกฤษ คือ Village No. […]