skip to Main Content

นางสาว ภาษาอังกฤษ คืออะไร และ ms กับ miss ต่างกันยังไง

นางสาว ภาษาอังกฤษ คืออะไร และ ms กับ miss ต่างกันยังไง : ถ้าเป็นคำนำหน้าชื่อของนางสาว ภาษาอังกฤษ คือ Miss อ่านว่า มิส เหมือน มิสไทยแลนด์ มิสทีน นั่นแหละ ใช้นำหน้าคนที่ยังไม่จดทะเบียนสมรส ◊ Ms กับ Miss ต่างกันยังไง Ms. หรือ Ms อ่านว่า มิส หรือ เมิส คำมันเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ใช่คำย่อ Miss อ่านว่า มิ๊ซ เสียงสูงๆนิดนึง คำว่า Miss ใช้นำหน้าคนที่ยังไม่แต่งงาน…

Read More