นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ราชสีห์กับหนู (นิทานอีสป)

เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแปลไทย นิทานเรื่อง ราชสีห์กับหนู The Lion and the Mouse Once in a huge forest, there lived a lion. ครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีสิงโตตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่ All the beasts and birds of the jungle were scared of the Lion. บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ นกทั้งหลายในป่า ต่างพากันกลัวสิงโต No one even dared to go near the cave of the lion. ไม่มีใคร กล้าแม้แต่จะเข้าไปใกล้ถ้ำของสิงโต […]