skip to Main Content

ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ รูปแบบง่ายๆ ในสไตล์ที่ไม่เป็นทางการ

การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเอาไว้ใช้ตอนที่เราอยากจะเขียนแนะนำตัวเองให้ชาวโลกได้รับรู้ หรือเขียนโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลบนโลกออนไลน์ หรือแม้แต่เป็นงานที่ครู หรืออาจารย์มอบหมายให้เขียนบรรยายเล่าประวัติตัวเองก็ได้ แต่ถ้าจะเอาแบบเป็นทางการในเชิงประวัติในการทำงาน คลิกที่นี่เลยครับ การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติส่วนตัวในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็ไม่มีอะไรเป็นกฏตายตัวแน่นอน เพราะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องการบอก หรือไม่ต้องการบอกก็ขึ้นอยู่กับเรา ซึ่งข้อมูลคร่าวๆ ก็อาจจะเป็นดังนี้ ฉันคือใคร  ข้อมูลของตัวเองคร่าวๆ ฉันมาจากไหน บ้านช่องอยู่แห่งหนใด ครอบครัวของฉันมีใครบ้าง ฉันเรียน หรือทำงานอยู่ที่ไหน ฉันชอบอะไร ไม่ชอบอะไร หัวข้อหลักๆ ก็มีเท่านี้แหละ ใครอยากจะเพิ่มเสริมอะไร หรือลดอะไรก็ได้ เพราะเป็นสไตล์อิสระ ไม่มีผิดถูก มาดูตัวอย่างกันเลยครับ ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ My name is Somsak Rakdee. I'm from Thailand. I live…

Read More