Posts

การแต่งประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน My daily life - My daily routine

/
"ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน" …

ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษในการชักชวน

/
สำนวนในการชักชวนในที่นี้คือ…

ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษในการเชื้อเชิญ พร้อมตอบรับและปฏิเสธ

/
สำนวนภาษาอังกฤษในการเชื้อเชิญส่วนใหญ่เป็นการเชิญให้มาร่วมทานอาหารเย็น…

ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษ การร้องขอความช่วยเหลือ

/
สำนวนในการร้องขอความช่วยเหลือ…

ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษ การเสนอความช่วยหลือ

/
ถ้าหากเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแน่นอน…

ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษ การถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ

/
การถามไถ่สภาพอากาศ ส่วนมากมักเป็นการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์…

ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษ การถามทิศทาง

/
การถามทิศทาง หมายถึงถามหาสถานที่ต่างๆ…

ประโยคภาษาอังกฤษ การถามตอบเกี่ยวกับโรงเรียน

/
ประโยคภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอสำนวนในการถามตอบเกี่วยกับสถานที่เรียนครับ…

ประโยคภาษาอังกฤษ การถามที่อยู่

/
การถามที่อยู่ในที่นี้…