skip to Main Content

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ ภาพเดือนทั้ง 12 – 12 Months

12 Months – เดือนทั้ง 12 ภาพประกอบการสอนภาษาอังกฤษ เดือนทั้ง 12 – 12 Months เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับเดือนทั้ง 12 ของปี (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ)

Read More

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ รูปภาพวันทั้ง 7 – Days

7 Days - วันทั้ง 7 ภาพประกอบการสอนภาษาอังกฤษ วันทั้ง 7 Days เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับวันทั้งเจ็ด (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ)

Read More

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ รูปภาพตัวเลข 10-100 – Numbers

Numbers 10-100 - ตัวเลขต่าง ๆ ภาพประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ตัวเลข 10-100 Numbers เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ)

Read More

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ รูปภาพตัวเลข 11-20 – Numbers

Numbers 11-20 - ตัวเลขต่าง ๆ ภาพประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ตัวเลข 11-20 Numbers เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ)

Read More

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ รูปภาพตัวเลข 1-10 – Numbers

Numbers 1-10 - ตัวเลขต่าง ๆ ภาพประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ตัวเลข 1-10 Numbers เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ)

Read More

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ รูปภาพกีฬาต่างๆ – Sports

Sports - กีฬาต่าง ๆ ภาพประกอบการสอน กีฬาต่างๆ เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆ (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ)

Read More

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ รูปภาพอาชีพต่างๆ

 Jobs -อาชีพต่างๆ ภาพประกอบการสอน อาชีพต่างๆ เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ)

Read More

สื่อการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ รูปภาพสัตว์ที่สวนสัตว์

At the Zoo ภาพประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่สวนสัตว์ เหล่านี้ไว้ปริ้นไว้ฝึกอ่าน (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) ส่วนอันนี้ไว้ให้เด็กๆทำงานกลุ่ม แปะติดคำศัพท์

Read More