Tag Archives: ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ภาษาอังกฤษสำหรับนัำเรียนประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถมศึกษา เรียนจบคอร์สนี้ก็เก่งแล้ว

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาครับ ซึ่งจะเน้นไปที่การเรียนรู้คำศัพท์เป็นเบื้องต้น ทั้งการฟัง การอ่าน และการเขียน เพราะโดยธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาจะเริ่มจากคำศัพท์เป็นคำๆ แล้วค่อยเป็นประโยคทีหลัง คล้ายการการเรียนรู้ของเด็กๆในชีวิตจริง ตอนแรกกะจะทำคอร์สนี้ให้เป็นของเด็กอนุบาล แต่คิดไปคิดมา และดูเนื้อหาแล้วน่าจะเหมาะกับเด็กๆระดับประถมมากกว่า โดยเฉพาะเด็กๆในชนบท เลยย้ายมาไว้ที่เนื้อหานี้แล้วกันนะครับ จุดมุ่งหมายของการสร้างคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กประถมศึกษาคือ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน [...]

1 Comment