skip to Main Content

ภาษาอังกฤษ ป.1 สิ่งที่เด็กๆควรเรียนรู้มีอะไรบ้าง

ภาษาอังกฤษ ป.1 มีเนื้อหาอะไรบ้างที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้ ผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเด็กๆในระดับนี้ควรเรียนรู้อะไร และทำอะไรได้บ้าง วันนี้ขอเสนอหัวข้อหลักๆที่ปรากฏในหลักสูตรของนักเรียน ป.1 นะครับ แล้วดูสิว่าลูกๆของเราเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์แล้วหรือยัง ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อ 3 คำ กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) เด็กๆรู้จักคำศัพท์ในแวดวง ประมาณ นี้แล้วหรือหรือยัง ถ้าได้เรียนรู้ประมาณนี้แล้ว ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วครับ ผู้ปกครองสามารถช่วยลูกหลานได้ โดยซื้อหนังสือคำศัพท์ประกอบรูปภาพสำหรับเด็กให้เขาอ่านทุกวัน สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน…

Read More