skip to Main Content

ยศทหาร ภาษาอังกฤษ ยศทหารเรือ ยศทหารอากาศ ยศทหารบก พร้อมตัวย่อครบ!

ยศทหารภาษาอังกฤษ คือ Military Ranks มียศทหารเรือ ยศทหารอากาศ และยศทหารบก  การรู้จักชื่อยศต่างๆถือว่าเก่งนะครับ แต่ถ้าจะให้เก่งกว่าต้องรู้จักเครื่องหมายที่ติดอยู่ตรงแขนเสื้อและบนบ่าด้วยว่าพี่ๆทหารเขามียศอะไร และตัวย่อยศทหารเขาย่อกันอย่างไร ยศทหาร ภาษาอังกฤษทั้งสามเหล่าทัพ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ชื่อยศทหารกันนะครับ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไปเลย สังเกตุดีๆนะครับว่าพี่ๆทหารยศดังกล่าวเขาสังกัดอยู่เหล่าทัพใด ถ้ามีคำว่า อากาศอยู่ด้วยก็แน่นอนว่าเป็นกองทัพอากาศ ถ้ามีคำว่านาวาก็จะเป็นกองทัพเรือ แต่มีบางยศที่อาจจะจำยากนิดหนึ่งเพราะชื่อคล้ายๆกัน ยศทหารบกภาษาอังกฤษ Royal Thai Army Ranks ยศทหารภาษาไทย ตัวย่อ ยศทหารภาษาอังกฤษ ตัวย่อ จอมพล - Field Marshal - พลเอก พล.อ. General Gen. พลโท พล.ท. Lieutenant General Lt.Gen.…

Read More