skip to Main Content

ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ หรือ ใบสำคัญการสมรส ตัวอย่างแปลทะเบียนสมรส

ใบทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส ในความเข้าใจของเราๆท่าน มันก็คือใบสำคัญที่ได้มาจากอำเภอหรือเขต ตอนที่เราไปจดทะเบียนนั่นแหละ แบบฟอร์มที่เรากรอก เขาเรียกว่าใบจดทะเบียนสมรส อันนั้นเก็บไว้กับเขา เราได้แค่ใบสมรสมาเก็บไว้ ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษ ใบทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage Certificate แปลตรงๆคือ ใบประกาศการสมรส maririage แปลว่า การแต่งงาน certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ marriage certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นๆได้แต่งงานกันแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบสมรส หรือ ทะเบียนสมรส แล้วแต่จะเรียก ส่วนขั้นตอนของการจดทะเบียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Marriage registration A marriage certificate…

Read More

บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวอย่างบัตรประชาชนภาษาอังกฤษ

บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย ถ้าเดาๆจากภาษาไทยมันน่าจะเป็น people card เพราะคำว่า people แปลว่า คน, ประชาชน และ card แปลว่าบัตร มันน่าจะใช่ แต่ยังไม่ถูกนะครับ ไปดูกันดีกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษ บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ID card คำแปลคือ บัตรเอกลักษณ์ หมายถึง บัตรที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลนั่นเอง ID ย่อมาจาก identity  แปลว่า เอกลัษณ์ card แปลว่า บัตร ID card หรือ identity card แปลว่า an official card with…

Read More

มรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวอย่างแปลใบมรณะบัตรภาษาอังกฤษ

ใบมรณบัตร ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันเอ่ย ถ้าลำพังให้เดาคงเดายากนะ มรณะ แปลว่าตาย ใช้คำว่า die หรือเปล่า แล้วบัตร มันใช่ card มั๊ย คำตอบคือไม่ใช่เลยครับ คำว่ามรณบัตรภาษาอังกฤษคืออะไรมาดูกันดีกว่า มรณบัตร ภาษาอังกฤษ ใบมรณบัตรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า death certificate น่าจะแปลว่าใบประกาศความตายนะ ดูจากคำศัพท์ death แปลว่า ความตาย certificate แปลว่า ใบประกาศ หรือ เอกสารทางราชการ ถ้าแปลเอาความหมายแล้วละก้อ death certificate แปลว่า เอกสารทางราชการที่ยื่นยันว่าบุคคลนั้นตายแล้ว แปลเป็นไทยสั้นๆคือ ใบมรณบัตร นั่นเอง His death certificate states that he…

Read More

RIP คืออะไร แปลว่าอะไร แล้ว R.I.P. ถูกไหม ย่อมาจากอะไร และใช้อย่างไร มาดูเฉลยกัน!

RIP ย่อมาจาก Rest in Peace แปลว่า "ขอให้พักผ่อนอย่างสันติ" หรือภาษาที่พวกเราใช้กันคือ "ขอให้หลับให้สบาย" สามตัวอักษรนี้ทุกท่านคงเคยเห็นโพสต์ผ่านโลกโซเชี่ยลกันนะครับ ในยามที่มีญาติสนิทมิตรสหายลาลับจากโลกนี้ไป ว่าแต่เจ้า RIP หรือ R.I.P. มันมีที่มาอย่างไร มาดูคำตอบกันนะครับ RIP คืออะไร RIP หรือ R.I.P. เป็นตัวอย่อของ Rest in Peace  แปลว่า พักผ่อนในสันติสุข หมายถึงขอให้พักผ่อนด้วยความสงบ ซึ่งภาษาไทยเราจะมักจะพูดว่า "ขอให้หลับสบาย ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง" วลี "Rest in peace" มาจากภาษาละติน Requiescat in pace…

Read More

ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้าง มาเรียนประโยคง่ายๆกัน

ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้มีอยู่ไม่กี่ประโยคหรอกครับ เอาแบบเน้นๆ ตรงๆไปเลย มาดูกันว่ามีประโยคไหนบ้างที่เราต้องเรียนรู้และจดจำนำไปใช้กันได้บ้าง ขอโทษที่ขัดจังหวะ ภาษาอังกฤษ ขอโทษที่ขัดจังหวะมี 3 สำนวนที่ควรจดจำและนำไปใช้ ได้แก่ Sorry for the interruption. Sorry for interrupting (you). Sorry to interrupt (you). คำว่า you จะมีหรือไม่ก็ได้ครับ ทั้งสามสำนวนด้านบน มีความหมายเหมือนกันคือ "ขอโทษที่ขัดจังหวะ" สำนวนนี้คงอาจจะได้ใช้กันบ้างนะครับ เช่นในช่วงการประขุม ขณะที่ท่านอื่นกำลังบรรยายอยู่ แล้วเรายกมือขัดจังหวะเขา เราก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้ แต่เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับ ไม่งั้นจะเป็นการเสียมารายาทไป

Read More

ถนนส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้ Personal Road ได้ไหม

ถนนส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้ Personal Road ได้ไหม : ใช้ได้นะ เจ้า Personal Road เนี่ย แต่ความหมายคือ ถนนนี้เพื่อฉันคนเดียวเท่านั้น คนอื่นห้ามใช้เด็ดขาด พ่อแม่พี่น้องก็ใช้ด้วยไม้ได้ ซึ่งไม่ตรงกับความหมาย ถนนส่วนบุคคลที่เราหมายถึง ถนนส่วนบุคคลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร  คำว่า ถนนส่วนบุคคล หมายถึง เป็นถนนที่บุคคล หรือเอกชนสร้าง ไม่ใช่สร้างโดยรัฐบาล และจะใช้สัญจรเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม้ได้ใช้เป็นทางสัญจรสาธารณะ ดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช้ของสาธารณะ ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า private เช่น private school (โรงเรียนเอกชน) ซึ่งตรงข้ามกับ public school (โรงเรียนรัฐ) ดังนั้น ถนนส่วนบุคคลที่เขาใช้กัน…

Read More

ฝ่าไฟแดง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร การขับรถฝ่าไฟแดงมีประโยคใดที่ใช้ได้บ้าง

ฝ่าไฟแดง ภาษาอังกฤษเขาใช้สำนวนว่าอะไรบ้างเอ่ย การขับขี่ฝ่าไฟแดงถือว่าอันตรายมากๆ ทั้งผูู้ที่ฝ่าฝืนเองและคนที่เขาปฏิบัติตามกฎแต่ต้องรับเคราะไปด้วย มาดูสำนวน ขับรถฝ่าไฟแดงกันนะครับ ฝ่าไฟแดงภาษาอังกฤษ ฝ่าไฟแดง หมายถึง การขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ไฟแดงสว่างแล้ว คำว่า "ฝ่าไฟแดง" มีหลายสำนวนที่ใช้ได้ดังนี้ run a red light go through a red light drive through a red light การขับรถฝ่าไฟแดง ภาษาอังกฤษ คือ red light running ส่วนคนที่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง ภาษาอังกฤษเรียกว่า red light runner ตัวอย่างประโยค He got a ticket for running a red light.…

Read More

รักนะ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร คําบอกรักภาษาอังกฤษ 2 คำง่ายๆ

รักนะ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรเอ่ย ไอ้คำว่า "รัก" คือ love อันนี้รู้กันอยู่ แต่ไอ้คำว่า "นะ" ภาษาอังกฤษเขาพูดกันว่าอย่างไรกัน รักนะภาษาอังกฤษ รักนะภาษาอังกฤษ พูดง่ายๆเลยคือ "Love you" ที่แปลว่า รักคุณนั่นแหละ หรือจะเขียนในสไลต์ภาษาพูดก็ได้นะ luv ya...อ่านว่า ลัฝ ยา.. หรือจะบอกรักยาวๆก็ได้ครับ “I love you.” ไอ ลัฝ ยู – ฉันรักเธอ “I’m yours.” ไอม ยัวส – ฉันเป็นของเธอ “You’re mine.” ยัว…

Read More

โฆษณา ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์โฆษณาภาษาอังกฤษพร้อมแปล มีคำไหนน่าสนใจ

โฆษณาภาษาอังกฤษ ก็คล้ายๆกับการโฆษณาของไทยเรา มีการโปรโมท ประชาสัมพันธ์ ซื้อลดแจกแถม เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะปลายปี จะมีการลดกระหน่ำ เพื่อปิดยอดขายปลายปี มาดูกันสิว่าคำศัพท์ที่พบเห็นจากการโฆษณาในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง คำศัพท์ในโฆษณาภาษาอังกฤษ biggest sale = ลดครั้งยิ่งใหญ่ mega sale = ลดครั้งมโหฬาร 50% off  = ลด 50% up to 50% off = ลดสูงสุด 50 % up to 70 off original price = ลดสูงสุด…

Read More

let’s go และ let go ใช้ต่างกันอย่างไร เอ้าแถม Let’s go home / Let’s go to…..

let's go และ let go ใช้ต่างกันอย่างไร แน่นอนว่าแค่คำศัพท์ยังเขียนต่างกันแล้ว ความหมายและหลักการใช้ก็ย่อมแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้ว วันนี้มาเคลียร์ Let's go กับ Let go กันนะครับว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร let's go และ let go Let แปลว่า อนุญาต, ปล่อย, ให้เช่า let's แปลว่า ...กันเถอะ Let's go. แปลว่า ไปกันเถอะ เป็นการเชิญชวน หรือเป็นคำเชิญชวนนั่นเอง Let go แปลว่า ปล่อย แปลว่า ลืมมันไป…

Read More