skip to Main Content

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับ เพราะการนับวันที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือการนับลำดับที่นั่นเองครับ   แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าลำดับที่มันคืออะไรก็จะงงเพิ่มอีกอยู่ดี งั้นมาดูคำอธิบายกันดีกว่านะครับ ตัวเลข (Number) ในภาษาอังกฤษมีสองชนิด 1. Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one - หนึ่ง two - สอง  three - สาม  four - สี่  five - ห้า...... เอาไว้นับว่า คนมีกี่คน สัตว์กี่ตัว สิ่งของมีกี่อัน เช่น  two boys (เด็กชายสองคน)  three cats (แมวสามตัว)…

Read More