skip to Main Content

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ หรือวงคำศัพท์ ที่ไม่ได้ยากเกินไป ผู้จัดทำได้แบ่งออกตามหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นหา โดย "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ" ที่นำมารวบรวม ณ ที่นี้  เอาเฉพาะคำง่ายๆมาให้ศึกษากัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะว่าเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับ เพราะเป็นคำศัพท์อังกฤษง่ายๆ สำหรับคำศัพท์อังกฤษยากๆ ยังไม่กล่าวถึงในส่วนนี้นะครับ เอาพื้นฐานให้ได้ก่อน แล้วตัวยากๆค่อยว่ากัน สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา พยายามจดจำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา ให้ได้เลยเชียวครับ เพราะเป็นคำศัพท์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กหนดให้เป็นคำพื้นฐานตามหลักสูตร   ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา และหมวดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ใช่ตะลุยท่องคำศัพท์อย่างเดียวนะครับ ให้น้องๆหนูๆ เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษด้วย จะได้รู้ว่าเวลาเขานำไปใช้จริงๆหนะ เขาเอาไปประกอบกันอย่างไร และนั่นคือภาษาที่เขาใช้กันจริงๆ…

Read More