Tag Archives: สะกดชื่อภาษาอังกฤษ

สะกดชื่อภาษาอังกฤษ
สะกดชื่อภาษาอังกฤษ มาฝึกสะกดและเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันนะ ง่ายนิดเดียวเอง

สะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย แค่เอาตัวอักษรที่เทียบกันแล้วจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เอามาต่อๆกัน ก็จะได้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ตารางด้านล่างนี้เป็นการเทียบอักษรตามแบบราชบัณฑิตยสถานครับ การสะกดชื่อภาษาอังกฤษ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 [...]