skip to Main Content

สะกดชื่อภาษาอังกฤษ มาฝึกสะกดและเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันนะ ง่ายนิดเดียวเอง

สะกดชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย แค่เอาตัวอักษรที่เทียบกันแล้วจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็เอามาต่อๆกัน ก็จะได้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ตารางด้านล่างนี้เป็นการเทียบอักษรตามแบบราชบัณฑิตยสถานครับ การสะกดชื่อภาษาอังกฤษ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมันอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2542 ระบบการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันของราชบัณฑิตยสถานเป็นระบบที่นิยมใช้ในการเขียนคำทับศัพท์ระบบหนึ่งในภาษาไทย การสะกดชื่อที่เราได้เมื่อไปถ่ายบัตรนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นคนเทียบให้เราเองครับ แต่ถ้าเราไม่อยากได้ตามที่เขาสะกดให้ ก็สามารถบอกเขาได้เลย ให้เขาเปลี่ยนให้ เวลาเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ควรเอาตัวการันต์มาด้วยนะครับ จะงงเปล่าๆ ตัวอย่างการสะกดชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการสะกดชื่อต่อไปนี้ การเทียบสระและพยัญชนะของไทยกับอังกฤษตามตารางด้านล่างนะครับ กนกวรรณ  = Kanokwan ขัตติยา = Khattiya คฑาวุฒิ = Khathawut โฆษิต = Khosit…

Read More