สาขา ภาษาอังกฤษ

ชื่อสาขา ภาษาอังกฤษ คณะต่างๆภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย

คณะต่างๆ หรือสาขาวิชาชาต่างๆ ภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้างหนอ ในบทเรียนนี้ได้รวบรวมสาขาวิชาต่างๆมานำเสนอให้ได้รูัจักกันครับ มาดูสิว่าชื่อของคณะภาษาอังกฤษนั้นเขาเรียกกันว่าอย่างไรา คณะหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ Faculty of Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Faculty of Agriculture คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agro-Industry คณะอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Allied Health Sciences คณะสหเวชศาสตร์ Faculty of Architecture คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  Faculty of Business Administration คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Arts คณะอักษรศาสตร์ Faculty of Commerce and Accountancy คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี Faculty of Communication Arts คณะนิเทศศาสตร์ Faculty […]