skip to Main Content

สารบัญ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนสารบัญ มีเป็นบทๆ แบ่งออกเป็นตอนๆ

สารบัญ ภาษาอังกฤษ เขาเรียกว่า Table of Contents  แปลเป็นไทยคือ ตารางของเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาอาจจะแบ่งออกเป็นบท เป็นตอน หรือเป็นเรื่องๆ ก็แล้วแต่ผู้เขียน วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษกันนะครับผม ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษ คำว่า สารบัญ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Table of Contents แต่หนังสือบางเล่มจะลดคำเหลือเพียง Contents เฉยๆ ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษที่นำมาเสนอนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับในจัดรูปหน้าของสารบัญ เป็นสารบัญของวิทยานิพนธ์ของ ม.เทคโนโลยีสุรนารีครับ แต่สามารถไปประยุกต์ใช้กับหนังสือเล่มใดๆก็ได้ ลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเขาจัดรูปแบบกันอย่างไร วิธีการเขียน การจัดหน้า ตัวอย่างสารบัญ ♦ เรียนรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้เพิ่มเติม การเขียนปกรายงานภาษาอังกฤษ  เรียนรู้เพิ่มเติม การเขียนคำนำภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนสารบัญภาษาอังกฤษ ก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์ให้ยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยนั้นๆเป็นหลัก…

Read More