skip to Main Content

สีขาวภาษาอังกฤษ อ่านว่า แปลว่าอะไร เขียนอย่างไร มาดูกันเลยครับ

สีขาวภาษาอังกฤษ อ่านว่า แปลว่าอะไร เขียนอย่างไร วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "สีขาว" พร้อมตัวอย่างประโยคกันนะครับ จะได้เห็นภาพว่าเวลาเขานำไปใช้นั้น เขานำไปใช้กันอย่างไร สีขาวภาษาอังกฤษ สีขาวภาษาอังกฤษคือ white อ่านว่า ไวทึ เอาไว้บรรยายลักษณะของคำนาม บอกให้รู้ว่าคำนามนั้นมีสีขาว "The white cat is sitting. เดอะ ไวทึ แคท อิส ซิ๊ททิง แมว สีขาว กำลัง นั่ง" "My dog is white. มาย ดอก อิส ไวทึ หมา ของฉัน…

Read More