Tag Archives: ออกเสียงคล้ายฝรั่ง

linking sound การเชื่อมเสียง
พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง ตอน Linking Sound การเชื่อมเสียง

เราๆท่านหลายคนฟังฝรั่งไม่ค่อยออก ทั้งๆที่เป็นคำศัพท์ที่เรารู้ดีอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาพูดจะมีการเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เลยดูเหมือนเป็นคำใหม่ไปเลย ปัญหานี้จริงๆเกิดจากทักษะการฟังยังน้อยนั่นเอง  วิธีแก้ไขคือ เข้ายูทูปแล้วหาวีดีโอที่มีภาษาอังกฤษเป็นซับไตเติล จะช่วยได้ดีทีเดียว Linking Sound การเชื่อมเสียง มาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าการเชื่อมเสียงเป็นอย่างไร การเชื่อมเสียงคือการเชื่อมคำเข้าด้วยกันเพื่อให้ประโยคลื่นไหลนั่นเอง ภาษาไทยก็มีการเชื่อมเสียงเหมือนกันนะครับ ใช้หลักการเดียวกันเลย [...]