skip to Main Content

พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง ตอน Linking Sound การเชื่อมเสียง

เราๆท่านหลายคนฟังฝรั่งไม่ค่อยออก ทั้งๆที่เป็นคำศัพท์ที่เรารู้ดีอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาพูดจะมีการเชื่อมเสียงแล้วเรียบร้อย เลยดูเหมือนเป็นคำใหม่ไปเลย ปัญหานี้จริงๆเกิดจากทักษะการฟังยังน้อยนั่นเอง  วิธีแก้ไขคือ เข้ายูทูปแล้วหาวีดีโอที่มีภาษาอังกฤษเป็นซับไตเติล จะช่วยได้ดีทีเดียว มาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าการเชื่อมเสียงเป็นอย่างไร การเชื่อมเสียงคือการเชื่อมคำเข้าด้วยกันเพื่อให้ประโยคลื่นไหลนั่นเอง ภาษาไทยก็มีการเชื่อมเสียงเหมือนกันนะครับ ใช้หลักการเดียวกันเลย แต่คนไทยไม่ได้เชื่อมเสียทุกคำ มาดูตัวอย่างแบบไทยๆก่อน "คุณ กำลัง ทำ อะไร" จากตัวอย่างด้านบนนี้คือ ประโยคที่ใช้เขียนที่ถูกต้อง แต่เวลาพูดเราจะเชื่อมเสียงเป็น "คุณกำลังทำมะไร" นึ่แหละครับคือการเชื่อมเสียง เพื่อให้ประโยคลื่นไหลนั่นเอง แต่ภาษาไทยไม่ได้เชื่อมไปเสียหมดนะครับ สังเกตเอาเองแล้วกัน เพราะเป็นภาษาเราอยู่แล้ว แต่ฝรั่งเขาเชื่อมจริงๆเลยครับ จะบอกให้ ตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะรู้จักดีคือ  Come on! อ่านว่า คัม ออน แต่ทำไมฝรั่งพูดว่า คัมมอน ถ้าอยากรู้ศึกษาด้านล่างก็จะถึงบางอ้อเองครับ รับรอง การเชื่อมเสียงทำอย่างไร…

Read More