skip to Main Content

อำเภอเมือง ภาษาอังกฤษเขียนยังไง เขียนได้กี่แบบ ทับศัพท์เลยได้ไหม

อำเภอเมืองภาษาอังกฤษ เขียนยังไง เขียนทับศัพท์อย่างไร : คำว่าอำเภอเราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Amphoe ฝรั่งเขาจะอ่านว่า "อำเภอ" หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ คือ District อ่านว่า ดิ๊สตริคท์ ◊ อำเภอเมืองภาษาอังกฤษ เขียนยังไง อำเภอเมืองภาษาอังกฤษสามารถเขียนแบบทับศัพท์ หรือแปลจากภาษาอังกฤษก็ได้ ดังนี้ Amphoe Mueang - อำเภอเมือง Mueang District  - เมืองดิ๊สตริคท์ คำว่า เมือง บ้างก็เขียนว่า Muang ก็ได้เช่นกันครับ นิยมเขียนกันทั้งสองแบบ  เช่น Amphoe Muang Nonthaburi อำเภอเมืองนนทบุรี  Mueang Nonthaburi District …

Read More