skip to Main Content

เขียนตามรอยประ แบบฝึกเขียนคัดลายมือภาษาอังกฤษ A-Z สำหรับเด็กๆ

มาหัดเขียนตามรอยประ เพื่อฝึกเขียนคัดลายมือภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z กันนะครับ เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกัน แบบฝึกเขียนคัดลายมือภาษาอังกฤษ A-Z ต้องการอันไหน ให้คลิกขวาที่ภาพแล้วดาวน์โหลดได้เลย  

Read More