skip to Main Content

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเอง แนะนำตัวเอง Myself ฉบับง่ายๆ

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเอง การเขียนแนะนำตัวเองโดยการเขียนเรียงความแบบง่ายๆ ชื่อภาษาอังกฤษคือ เรียงความเรื่อง Myself นั่นเอง มาดูกันว่าในเรียงความของเรามีประโยคอะไรบ้าง เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเอง Myself ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความเกี่ยวกับตัวเองกันง่ายๆนะครับ เป็นการแนะนำตัวเองว่าเราชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ อาศัยอยู่ที่ไหนกับใคร มีพี่น้องกี่คน เรียนอยู่ที่ไหน ชอบวิชาอะไรและชอบกีฬาอะไร ถึงแม้จะเป็นประโยคสั้นๆ แต่ถ้าสามารถที่จะพูดบรรยาได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ มาดูเรียงความแบบง่ายๆกันเลยดีกว่า This is all about me. My name is Jenny. I am eight years old. I live in Maryland. I live with…

Read More