skip to Main Content

เวลาภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านบอกเวลาภาษาอังกฤษง่ายๆที่ซู้ด มาดูกันเล้ย

การบอกเวลาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลยครับ และการอ่านเวลาภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่าของภาษาไทยด้วยซ้ำไป อันนี้พูดในแง่ของการบอกเวลาแบบง่ายๆนะครับ มาเรียนรู้การอ่านบอกเวลากันดีกว่าครับ การบอกเวลาภาษาอังกฤษ การบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ การบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบไม่ง่าย การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ มีทั้งการบอกเวลาแบบง่ายๆที่ใช้ในการสนทนาทั่วๆไป และอีกแบบหนึ่งคือการบอกเวลาแบบเป็นทางการ หรือแบบยากขึ้นมานึดหนึ่ง แต่จะว่ายากมันก็ไม่เชิง แต่มันก็จะงงๆหน่อย เพราะมีการนับนาทีแบบถอยหลังด้วย แต่คนไทยก็ใช้นะคับแบบนับถอยหลัง เช่น ก : นาย ตอนนี้กี่โมงแล้ว ข: อ๋อ  อีกห้านาทีสี่โมงเย็น เห็นไหมครับว่าการอ่านเวลาภาษาอังกฤษกับไทยก็ยังมีความคล้ายกันอยู่ดี เราแค่ทำความเข้าใจหน่อยเดียวแค่นั้นเอง การบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ → คำว่า "เวลา" ภาษาอังกฤษคือ "Time" และการถามเวลาแบบง่ายๆ ใช้ได้ทุกสถานการณ์คือ What time is it? ว็อท ไทม อิส อิท…

Read More