Tag Archives: เวลาภาษาอังกฤษ

เวลาภาษาอังกฤษ
เวลาภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านบอกเวลาภาษาอังกฤษง่ายๆที่ซู้ด มาดูกันเล้ย

การบอกเวลาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลยครับ และการอ่านเวลาภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่าของภาษาไทยด้วยซ้ำไป อันนี้พูดในแง่ของการบอกเวลาแบบง่ายๆนะครับ มาเรียนรู้การอ่านบอกเวลากันดีกว่าครับ การบอกเวลาภาษาอังกฤษ การบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ การบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบไม่ง่าย การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ มีทั้งการบอกเวลาแบบง่ายๆที่ใช้ในการสนทนาทั่วๆไป และอีกแบบหนึ่งคือการบอกเวลาแบบเป็นทางการ หรือแบบยากขึ้นมานึดหนึ่ง แต่จะว่ายากมันก็ไม่เชิง แต่มันก็จะงงๆหน่อย เพราะมีการนับนาทีแบบถอยหลังด้วย แต่คนไทยก็ใช้นะคับแบบนับถอยหลัง [...]