skip to Main Content

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ พูดและเขียนแนะนําตัวเองแสนจะง่ายๆ คุณก็ทำได้!

แนะนําตัวภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย มันง่ายๆเอง เพียงแค่กล่าวทักทายแล้วแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบสั้นๆก็ได้ โดยใช้แค่ประโยคกล่าวทักทาย แล้วก็ตามด้วยชื่อ จะเป็นชื่อเล่น หรือชื่อจริงก็ได้ แนะนำตัวแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วครับ การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนอื่นมาดูองค์ประกอบของการแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ไม่ว่าชนชาติใดก็จะมีลักษณะหรือรูปแบบที่คล้ายๆกัน องค์ประกอบในการแนะนำตัวได้แก่ การทักทาย + ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับ เช่น ถ้ามีคนยืนเรียงแถวกันหน้าชั้นหลายๆคน แล้วครูให้ทุกคนกล่าวแนะนำตัวเองทีละคน  การแนะนำตัวก็คงมีแค่การทักทาย แล้วก็ตามด้วยชื่อแค่นั้นพอ แต่ถ้าเราเป็นนักเรียนหรือเป็นคนที่เข้ามาในองค์กรใหม่ ซึ่งมีเราแค่คนเดียว การแนะนำตัวก็คงจะมีข้อมูลเพิ่มมานิดหน่อยเช่น มาจากไหน หรือทำงานด้านไหนมาเป็นต้น 1. แนะนําตัวภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ แบบสั้นๆนี้สำหรับคนพูดไม่เก่ง หรือมีหลายๆคนต้องแนะนำตัวเองในคราวเดียวกันนะครับ ตัวอย่างเช่น 1.1 การแนะนำแบบไม่เป็นทางการ ถ้าไม่เป็นทางการก็ใช้คำทักทายแบบไม่เป็นทางการนั่นคือ Hi, Hello, Hey เช่น Hi,…

Read More