skip to Main Content

แบบฝึกหัด Part of Speech : มาทดสอบ Part of Speech Exercise กันเลย!

ลองทำแบบฝึกหัด part of speech ดูกันนะครับ เป็น part of speech exercise ที่ไม่ต้องไปกังวลกับคะแนนให้มากนะครับ เพราะไม่ใช่ประเด็นสำคัญของหลักภาษาสักเท่าไหร่ ก็ลองทำแบบ ชิลๆ แล้วกัน หรือถ้าจะเอาจริงจัง ก็กลับไปทบทวนเนื้อหา Parts of Speech ก่อนก็ได้ แบบฝึกหัด part of speech

Read More