skip to Main Content

แบบฝึกหัด present simple tense พร้อม เฉลย 10 ข้อ ลองทำดูครับ

แบบฝึกหัด some any พร้อมเฉลย 10 ข้อ ผลการทำแบบทดสอบจะเฉลยหลังทำแบบทดสอบเสร็จ เพื่อให้รู้ว่าเราทำแบบฝึกหัดได้กี่คะแนน และข้อที่เราทำผิดนั้นมีอะไรบ้าง แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 10 ข้อครับ เกณฑ์ผ่านคือ 8/10 คะแนน ขอตั้งเกณฑ์ไว้สูงนิดนึง ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูว่าจะได้กี่คะแนนกันเอ่ย แบบฝึกหัด present simple tense  : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

Read More