แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 สาระการเรียนรู้แกนกลาง –  กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับการบอกลักษณะและอาชีพต่างๆ –  การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำ –  ประโยค บทสนทนา เนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ –  คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว เช่น Is he/she (คำคุณศัพท์)?                                      Yes, he/she is. / No, he/she isn’t. What’s he/she like?                                             He/She’s (คำคุณศัพท์). Are you good at […]

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 คลิก สาระการเรียนรู้แกนกลาง – กลุ่มคำ ประโยค และความหมายเกี่ยวกับตนเอง และโรงเรียน – ประโยค บทสนทนา และเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ – คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เช่น A : What do you have on Wednesday morning? B : I sometimes have I.T. – คำศัพท์และประโยคที่ถามเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น A : How do […]

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญแล้วแหละครับ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 คลิก สาระการเรียนรู้แกนกลาง – กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับตนเอง และโรงเรียน – ประโยค บทสนทนา และเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ – คำศัพท์และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว และเพื่อน เช่น A: What is your favourite subject?                    B: My favourite subject is English. A: What has she got on Monday at 11:00?      […]

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว  ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 คลิก ตัวอย่างเนื้อหา สาระการเรียนรู้ –  คำศัพท์ที่ออกเสียง j และ n –  กลุ่มคำ ประโยค และความหมายเกี่ยวกับชื่อประเทศและเวลา –  ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับประเทศที่มา   A:  Where are you from?       B:  I’m from (ชื่อประเทศ). ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับเวลา A:  What’s the time, please?                 B:  It’s (เวลา). –  ประโยคบอกกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาต่างๆ  I (กิจกรรมที่ทำ)  at  […]

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 คลิก   ตัวอย่างเนื้อหาคร่าวๆ Lesson one – คำ  กลุ่มคำ  และความหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ – ประโยคคำถาม  และคำตอบ  เช่น A:     What have you got? B:     I’ve got ……………. – จำนวน  11-20 – คำและประโยคที่ใช้ในการพูดและเขียนเพื่อถามและให้ข้อมูลบอกจำนวนสิ่งของต่างๆ เช่น    A:     How many …..(plural noun)….. are there? B:     There is/are …..(number)….. […]

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว    ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 คลิก หน่วยที่ 1 – บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello – คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ – วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำ ตัวเองหรือผู้อื่น – กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง หน่วยที่ 2 –  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเอง –  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น look, listen, stand up, sit down, open your book […]