แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.2 คลิก   ตัวอย่างเนื้อหาคร่าวๆ Lesson one – คำ  กลุ่มคำ  และความหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ – ประโยคคำถาม  และคำตอบ  เช่น A:     What have you got? B:     I’ve got ……………. – จำนวน  11-20 – คำและประโยคที่ใช้ในการพูดและเขียนเพื่อถามและให้ข้อมูลบอกจำนวนสิ่งของต่างๆ เช่น    A:     How many …..(plural noun)….. are there? B:     There is/are …..(number)….. […]