skip to Main Content

แสดงความยินดี ภาษาอังกฤษ และยินดีด้วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร มาดูกัน!

ยินดีด้วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรกันหนา วันนี้เราจะมาเรียนรู้การแสดงความยินดี เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ ว่าเขาพูดกันว่าอย่างไร  การที่เรารู้สึกยินดีไม่ใช่ว่าต้องเป็นคำพูดเสมอไปนะครับ อาจจะเป็นข้อความแสดงความยินดีสั้นๆส่งให้เพื่อนแทนก็ได้ แสดงความยินดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร การแสดงความยินดี ให้ใช้คำนี้ได้เลย คือ Congratulations! อ่านว่า เคินแกรทเชอะเล๊เชินส์ แปลว่า ยินดีด้วย หรือพูดสั้นๆว่า Congrats! (เคินแกรทซ์) ก็ง่ายดีเหมือนกัน จริงๆแล้วพูดแค่นี้ก็จบนะเหมือนภาษาไทย เช่น เพื่อนจบการศึกษา เราก็แค่พูดว่าว่า "ยินดีด้วยนะ เพื่อน" หรือเพื่อนสาวเข้าพิธีวิวาห์ เราก็พูดแค่ว่า "ยินดีด้วยนะเธอ" แต่เพื่อให้มันดูดีมีสกุลนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ได้ทั้งการพูดกล่าว และการเขียน เราก็เติมคำต่อท้าย เพื่อบอกให้รู้ว่ายินดี หรือดีใจในเรื่องอะไร  เช่น การแสดงความยินดีในเรื่องของงาน  Congratulations on your…

Read More