skip to Main Content

โรค ภาษาอังกฤษ รวมชื่อโรคและสาเหตุการตายต่างๆ ที่คร่าชีวิตคนไทย

โรค ภาษาอังกฤษเรียกว่า disease เกิดขึ้นกับใครแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความไม่สบายทั้งกายและใจ การมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใด แต่ถ้ามีโรคภัยแล้ว เงินทองมากมายเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด วันนี้เราจะมีเรียนรู้ชื่อโรคและสาเหตุการตายต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ โรคภาษาอังกฤษและสาเหตุการตายต่างๆ การขาดอากาศหายใจ/ การหยุดหายใจ/ การหายใจไม่ออก asphyxiation/ suffocation ช็อกเหตุหัวใจ (ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว) cardiogenic shock/ cardiac shock ภาวะไตล้มเหลว renal failure ภาวะไตวาย renal failure ภาวะเลือดเป็นพิษ/ ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ septicemia ภาวะหัวใจล้มเหลว heart failure/ cardiac failure ภาวะหัวใจวาย heart failure/ cardiac failure…

Read More