skip to Main Content

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Clothes เสื้อผ้านานาชนิด

ใบงาน Clothes ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ  Clothes เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ควรรู้จัก ดาวน์โหลดใบงาน Clothes คลิก อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง อันนี้เอาไว้ฝึกหัดเขียน

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Fruit ผลไม้ต่างๆ

ใบงาน Fruit ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ  Fruit เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ ดาวน์โหลดใบงาน Fruit คลิก อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง อันนี้เอาไว้ฝึกหัดเขียน

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ 7 Days วันทั้งเจ็ด

ใบงาน 7 Days ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ  7 Days เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันทั้งเจ็ด ดาวน์โหลดใบงาน 7 Days คลิก อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง อันนี้เอาไว้ฝึกหัดเขียน

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 10-100 ตัวเลข

ใบงาน Numbers 10-100 ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 10-100 เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข 10-100 (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 11-20 ตัวเลข

ใบงาน Numbers 11-20 ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 11-20 เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข 11-20 (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 1-10 ตัวเลข

ใบงาน Numbers 1-10 ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Numbers 1-10 เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข 1-10 (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Sports กีฬาต่างๆ

ใบงาน Sports ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Sports กีฬาต่างๆ เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆที่คุ้นเคยครับ (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Jobs อาชีพต่างๆ

ใบงาน Jobs ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Jobs อาชีพต่างๆ เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่คุ้นเคยครับ (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Underwater โลกใต้น้ำ

ใบงาน Underwater ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ Underwater เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ำครับ (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง

Read More

ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ At the Zoo ที่สวนสัตว์

ใบงาน At the Zoo ใบงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ At the Zoo เอาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกหัด และเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ปกติพบเห็นได้ในสวนสัตว์ครับ (คลิกขวาที่ภาพ แล้ว save image เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพได้ครับ) อันนี้ไว้เติมตัวอักษรที่หายไป อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อย เลือกคำมาเขียนลงในช่องว่าง

Read More