skip to Main Content

I กับ You เป็นเอกพจน์ หรือว่าพหูพจน์กันแน่

Q : I กับ You เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ A: I เป็นเอกพจน์ You เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เอกพจน์ และพหูพจน์คือ? เอกพจน์ คือ จำนวน 1 เดียว (หนึ่งคน หนึ่งตัว หนึ่งอัน) พหูพจน์ คือ 2 จำนวน ขึ้นไป (สองคน สามตัว สี่อัน) คำว่า I  เป็นเอกพจน์ เพราคำแปลคือ ฉัน ซึ่งมีแค่คนเดียว คำว่า you เป็นเอกพจน์ ถ้าแปลว่า คุณ…

Read More

Infinitive คืออะไร การใช้ Infinitive with to กับ Infinitive without to ต่างกันอย่างไร

Infinitive คืออะไร ทำไมต้องพูดถึงกันนะ ขอตอบให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้เลยว่า Infinitive คือคำกริยาในรูปปกติ ที่ไม่มีการเติมเสริมแต่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็น s หรือ ing หรือแม้แต่ ed  หลักการใช้มันก็มีอยู่ไม่กี่ข้อหรอก เดี๋ยวเรามาเรียนรู้หลักการใช้กันนะครับ Infinitive คืออะไร Infinitive หรือ Verb Infinitive คืออะไร ก็ได้เกริ่นให้ทราบแล้วว่า มันก็คือ คำกริยาเดิม ที่อยู่ในรูปปกติ ไม่ต้องเติมคำใดๆต่อท้ายทั้งสิ้น ถ้าใครเรียนหลักไวยากรณ์ มันก็คือกริยาช่องที่ 1 เดิมๆนั่นเอง  เช่น come, go, walk, run, swim เป็นต้น ซึ่ง Infinitive…

Read More

การใช้ be going to + place และ be going to + Verb

การใช้ be going to + place และ be going to + Verb มีวิธีการใช้อย่างไร และมันเป็น Tense อะไร ก่อนอื่นอยากให้ผู้เรียนเน้นไปที่การนำไปใช้เป็นหลัก ส่วนมันอยู่ Tense ไหน ให้โฟกัสรองลงไปนะครับ เพราะการนำไปใช้ บางทีมันก็ไม่ได้ตรงกับแบบฟอร์มของ tense ซะทีเดียว การใช้ be going to Q :สองตัวนี้เป็น Tense อะไร A: ทั้งสองตัวนี้หน้าตาเป็น Present Continuous Tense (ปัจจุบัน กำลังทำ)…

Read More