Posts

I กับ You เป็นเอกพจน์ หรือว่าพหูพจน์กันแน่

/
Q : I กับ You เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ A:…

การใช้ infinitive with to คำกริยา 2 ตัว ที่มี to คั่นกลาง

/
Infinitive with to คืออะไร ตอบให้เข้าใจง่ายคือ…

การใช้ going to + place และ going to + Verb

/
การใช้ going to + place และ going to + Verb…