skip to Main Content

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร Active Voice กับ Passive Voice คืออะไรกันแน่ แค่ได้ยินคำเหล่านี้แล้วอย่าเพิ่งงงนะครับ มันเป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้น จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการมาเรียนรู้โครงสร้างของประโยค ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร แตกต่างจากโครงสร้างของภาษาเราอย่างไร สองคำนี้เป็นชื่อเรียกประโยคในภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างกันสองชนิดดังนี้ Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ  (ใคร ทำอะไร) เช่น Thai people eat rice. คนไทยกินข้าว (ประธานคือ คนไทย) Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (ใคร ถูกทำ) เช่น Rice…

Read More