active voice และ passive voice

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร Active Voice กับ Passive Voice คืออะไรกันแน่ แค่ได้ยินคำเหล่านี้แล้วอย่าเพิ่งงงนะครับ มันเป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้น จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการมาเรียนรู้โครงสร้างของประโยค ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร แตกต่างจากโครงสร้างของภาษาเราอย่างไร สองคำนี้เป็นชื่อเรียกประโยคในภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างกันสองชนิดดังนี้ Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ  (ใคร ทำอะไร) เช่น Thai people eat rice. คนไทยกินข้าว (ประธานคือ คนไทย) Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (ใคร ถูกทำ) เช่น Rice is eaten by Thai people. ข้าวถูกกินโดยคนไทย (ประธานคือ ข้าว) โครงสร้าง Passive […]