adjective คือ

คำคุณศัพท์ คืออะไร (Adjective) คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมี 120 คำ

คําคุณศัพท์ adjective คืออะไร : คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม เช่น big dog หมาตัวใหญ่ คำว่า big คือคำคุณศัพท์ ไว้อธิบายลักษณะของ dog ให้รู้ว่า dog ตัวใหญ่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคํา adjective กันนะครับ   หัวข้อในการเรียนรู้คำ adjective คำคุณศัพท์คืออะไร หลักการใช้ Adjective ระดับของ Adjective Adjective ที่ใช้บ่อย ♦ คำคุณศัพท์คืออะไร คำคุณศัพท์ คือ adjective อ่านว่า “แอ็ดเจ็คทิฝ” ตัวย่อคือ adj  เป็นคำชนิดหนึ่งใน Part of speech ทั้ง 8 ชนิด ♦ หลักการใช้ adjective ◊ […]