skip to Main Content

กลับบ้าน ใช้ go home หรือ go to home – Collocation กลุ่มคำที่ใช้ร่วมกัน

Collocation กลุ่มคำที่ใช้ร่วมกันประจำวันนี้ คือ " กลับบ้าน"  ใช้อันไหนกันนะ ระหว่าง go home และ go to home เฉลย...ใช้ go home  อ้าวแล้วทำไมไม่ใช้ go to home ล่ะ? ตอบว่า คำว่า home ณ ที่นี้เป็นคำ กริยาวิเศษณ์ ขยายคำว่า go เหมือน Go there! (ไป ตรงนั้น) ไม่มีใครพูดว่า Go to there.  Come here.…

Read More