Menu

คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

การเปรียบเทียบ (comparison) ภาษาอังกฤษจะยากกว่าภาษาไทยตรงที่มีหลักการเติม er กับ est ที่ท้ายคำ ซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่ากว่า กับที่สุดทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำคุณศัพท์ตัวไหนก็ตาม วันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นที่สุด (superlative) ในหลักภาษาอังกฤษกัน ♦ การเปรียบเทียบ comparative and superlative ◊ Comparative หรือ comparison คืออะไร มีกี่ระดับ คุณศัพท์ขั้นปกติ  (Positive adjective) คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective) Comparative หรือ comparison คือ การเปรียบเทียบ จริงๆแล้วการเปรียบเทียบก็มี 2 ระดับนะครับ แต่วาเรียนเราจะเรียนรู้ในระดับที่ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบด้วย ซึ่งถือว่าเป็นฐานสำหรับเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นที่สุด