skip to Main Content

cool แปลว่า เย็น ทุกคนรู้ดี แต่ในการสนทนาแปลว่าอะไรกันเอ่ย ใช้บ่อยเลยคำนี้

cool แปลว่า เย็น นะครับ เป็นคำพื้นฐานทั่วไป เป็นคำคุณศัพท์เอาไว้ขยายคำนาม นำหน้าคำนามตัวไหน ก็แปลว่าสิ่งนั้น เย็น เช่น cool water น้ำเย็น เป็นต้น วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า cool ให้มันเคลียร์ไปเลย cool แปลว่าอะไร cool อ่านว่า คูล เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) อ่านว่า แปลว่า เย็น, เย็นชา, ทันสมัยหรือดูดี cool water น้ำเย็น cool breeze ลมพัดเย็น cool place สถานที่เย็น cool color…

Read More