skip to Main Content

คำนามภาษาอังกฤษ (Nouns) คำนามพื้นฐาน 95 คำเบื้องต้น (Dolch Word Nouns)

คำนามภาษาอังกฤษ คืออะไร : คำนามภาษาอังกฤษ คือ Nouns อ่านว่า นาวส์ หมายถึง คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก อารมณ์ แต่ในพื้นฐาน เราจะเรียนรู้ในระดับแค่ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เท่านั้น ไปศึกษาพร้อมๆกันเลยครับ เนื้อหาคำนามภาษาอังกฤษ คำนามคืออะไร นามเอกพจน์ พหูพจน์ คืออะไร นามนับได้ นับไม่ได้คืออะไร คำนามเบื้องต้น 95 คำ ♦ คำนาม คือ อะไร ? ลองมองไปรอบ ๆ…

Read More

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 ในที่นี้นำมาจากคำศัพท์ Dolch Sight Words ครับ เป็นคำพื้นฐานที่เด็กๆเห็นแล้วควรอ่านได้โดยไม่ต้องสะกดคำ ไม่ใช่คำศัพท์ทั้งหมดสำหรับนักเรียนในระดับนี้นะครับ แต่เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่อย่างน้อยเด็กๆควรอ่านได้ครับ ตัวอย่างคำศัพท์ 1 about อะเบ้า ประมาณ, เกี่ยวกับ 2 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า 3 bring บริง นำมา 4 carry แค๊ริ ถือ 5 clean คลีน สะอาด 6 cut คัท ตัด 7 done ดัน ทำ…

Read More

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ในที่นี้นำมาจากคำศัพท์ Dolch Sight Words ครับ เป็นคำพื้นฐานที่เด็กๆเห็นแล้วควรอ่านได้โดยไม่ต้องสะกดคำ ไม่ใช่คำศัพท์ทั้งหมดสำหรับนักเรียนในระดับนี้นะครับ แต่เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่อย่างน้อยเด็กๆควรอ่านได้ครับ ตัวอย่างคำศัพท์ 1 always อ๊อลเวส เสมอ 2 around อะเราด รอบๆ, ประมาณ 3 because บิคอส เพราะว่า 4 been บีน เป็น, อยู่, คือ 5 before บิฟอ ก่อน 6 best เบสท ดีที่สุด 7 both…

Read More

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ในที่นี้นำมาจากคำศัพท์ Dolch Sight Words ครับ เป็นคำพื้นฐานที่เด็กๆเห็นแล้วควรอ่านได้โดยไม่ต้องสะกดคำ เป็นการอ่านได้ในทันทีที่เห็นคำศัพท์ คล้ายๆกับอ่านตัวหนังสือจีน ซึ่งเด็กๆเองต้องฝึกอ่านบ่อยๆให้คล่อง แต่ยังมีคำศัพท์ ป. 1 นำมาจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 และนำมาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยมีจำนวน 245 คำ ตัวอย่างคำศัพท์ 41 คำ 1 after อ๊าฟเทอะ หลังจาก 2 again อะเกน อีกครั้ง 3 an แอน หนึ่ง 4 any เอ็นนิ ใดๆ…

Read More

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล 2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล 2 ต่อเนื่องกันจากอนุบาล 1  คำเหล่านี้เรียกว่า sight words คือคำที่เห็นแล้วอ่านได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการสะกดคำ  แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยการเห็นบ่อยๆ และอ่านบ่อยๆ มาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง มีทั้งหมด 52 คำนะครับ แต่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง  ตัวเต็มเชิญดาวน์โหลดเอาเลยครับ 1 all ออล ทั้งหมด 2 am แอม เป็น, อยู่, คือ 3 are อา เป็น, อยู่, คือ 4 at แอ็ท ที 5 ate เอท (ได้)…

Read More

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล 1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล 1 ที่ฝรั่งนำไปให้นักเรียนได้หัดอ่านหน่ะครับ เป็นการอ่านที่ไม่ต้องสะกดคำแต่อย่างใด เรียกว่า Sight Words คือเห็นแล้วสามารถจดจำได้ว่ามันออกเสียงว่าอย่างไร ทั้งนี้ต้องอาศัยการเห็นบ่อยๆ และอ่านบ่อยๆ มาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง มีทั้งหมด 40 คำนะครับ แต่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง  ตัวเต็มเชิญดาวน์โหลดเอาเลยครับ   ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 a อะ หนึ่ง 2 and แอนด และ 3 away อะเว ไกลออกไป 4 big บิก ใหญ่ 5 blue บลู…

Read More