skip to Main Content

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – House บ้าน

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง House บ้าน ลองมาศึกษาดูว่า ตัวบ้านของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมทั้งบริเวณรอบๆ บ้านของเรามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วไปเลย

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Kitchen ห้องครัว

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Kitchen ห้องครัว มาสำรวจสิ่งของในห้องครัวดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เรารู้จัก ว่าแล้วลองดูเลยครับ

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Insects แมลง

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Insects แมลง รอบๆ บริเวณบ้านของเรามีแมลงกี่ชนิดกันเอ่ย มีแมลงชนิดไหนบ้างที่เป็นอันตรายก็ระวังกันหน่อยนะครับ ลองมาศึกษารายชื่อแมลงตัวเล็กๆ กันดูหน่อยเป็นไร

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Music ดนตรี

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Music ดนตรี เครื่องดนตรีที่พวกเรารู้จักมีอะไรบ้าง เครื่องดนตรีที่นำมาให้ศึกษานี้ เป็นเครื่องดนตรีสากลที่รู้จักกันทั่วไปครับ

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Nature ธรรมชาติ

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Nature ธรรมชาติ ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครเป็นคนสร้าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เ็ป็นธรรมชาติมีอะไรบ้าง ลองมาศึกษากันเลย

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Jobs อาชีพ

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Jobs อาชีพ อาชีพของพ่อแม่ของเราคืออะไรกันบ้าง แล้วญาติๆ ที่เรารู้จักอีกมากมาย น่าจะมีหลากหลายอาชีพใช่ไหมเอ่ย อาชีพที่ว่ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร มาศึกษาดูครับ

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Numbers 1-20 ตัวเลข

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่อง Number 1-20 หมายเลข 1-20 ไม่ยากเลย นับกันได้เกือบทุกคน แต่ปัญหาก็มีอยู่ว่า แต่ละคำสะกดกันอย่างไรบ้าง

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Classroom ห้องเรียน

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman ว่าด้วยเรื่อง สิ่งของในห้องเรียน ครับ มีอะไรบ้างที่เ็็ด็กๆ เห็นในห้องเรียนกันบ้าง พร้อมแล้วไปสำรวจกันเลย

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Days วันทั้งเจ็ด

เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำวันนี้ขอเสนอ เกม Hangman เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ เลย นั่นคือเรื่อง วันทั้ง 7 ในสัปดาห์ ครับ มาดูซิว่า วันทั้ง 7 นั้นภาษาอังกฤาเขาว่าอย่างไร

Read More

เกมภาษาอังกฤษ Hangman – Clothes เสื้อผ้า

เกมคำศัพท์อังกฤษที่นำมาฝากวันนี้เป็น เกม Hangman ครับ ว่าด้วยเรื่องของ เสื้อผ้า มาทดสอบดูซิว่า เรารู้จักเครื่องแต่งกายภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด

Read More