หลักการใช้ Future Continuous Tense อาจงงๆนิดนึงสำหรับคนไทย

หลักการใช้  Future Continuous Tense (Tense อนาคตกำลังทำ) Future  ฟิวเชอะ= อนาคต Continuous  คอนทินิวอัส= ต่อเนื่อง ที่บอกว่า “อนาคตกำลังทำ” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ (เช่น ฉันคงกำลังทำอะไรอยู่นะ ในช่วงเวลานั้น เป็นต้น) โครงสร้าง I, You, He, She, It, We, They will be reading การย่อรูป การย่อรูป ใช้หลักเดียวกันกับ Future Simple Tense ครับ หลักการใช้ ใช้กล่าวถึงเหตุการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต หมายความว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต ฉันกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะ ซึ่งนานๆ นานมากกว่าจะได้พูดทีหนึ่ง ในที่นีขอยกตัวอย่างมาให้ดู  2 แบบนะครับ […]