การใช้ if clause

การใช้ if clause (Conditional Sentences) ฉบับอธิบายเข้าใจง่ายๆ กระจ่างสุด

การใช้ if clause บ้างก็เรียก Conditional sentences เป็นเรื่องที่จะว่าง่ายมันก็ง่าย จะว่ายากมันก็ยากนะ เพราะมันต้องใช้ทำความเข้าใจ จินตนาการและการจดจำ ดังนั้นหลักการใช้ if-clause หรือ ประโยคเงื่อนไข จึงถือว่าเป็นไวยากรณ์ในขั้นแอดวานซ์สำหรับผู้เรียนหลักภาษา if clause คืออะไร if แปลว่า ถ้า clasue แปลว่า อนุประโยค ดังนั้น if clause คือ อนุประโยค ถ้า….. conditional sentences คือ conditional แปลว่า เงื่อนไข sentences แปลว่า ประโยค conditional sentences คือ ประโยคเงื่อนไข สรุปว่า เรารู้จัก if clause กับ ประโยคเงื่อนไข แต่ความหมายไปคนละทางเลย […]