skip to Main Content

interjection คืออะไร อธิบายสรุปหน้าที่ของ interjection ง่ายๆ

interjections คือคำที่ใช้แสดงความรู้สึกและอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้น เช่นยินดี ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง โกรธ เกลียด ขยะแขยง   และปกติมักจะตามหลังด้วย เครื่องหมาย exclamation mark (!) แต่บางทีจะเป็นเครื่องหมาย , แล้วปิดท้ายประโยคด้วยจุด (period) หรือ  เครื่องหมายคำถาม (question mark) ก็ได้ สรุปหลักการใช้ interjections อย่างที่เกริ่นสรุปการใช้ interjections ไปแล้วนะครับว่าเป็นคำที่ไว้ใช้แสดงความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนยึ่งขึ้น เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างที่เราน่าจะพบเห็นได้บ่อยๆ Ah อา, โอ้ (แปลกใจ โล่งใจ) Ahem อะเฮิม อะแฮ่ม (โปรดฟังทางนี้) Alas…

Read More