skip to Main Content

Part of speech คืออะไร สรุป parts of speech อย่างละเอียดเข้าใจง่ายสุด

Part of speech คือ อะไร มีกี่ประเภท และมีหน้าที่ทำอะไรในหลักแกรมม่า : สรุป part of speech ให้เห็นภาพก่อนคร่าวๆนะครับว่า มันคือส่วนของคำพูด หมายความว่าประโยคในภาษาอังกฤษที่เราสื่อออกไปนั้น จะประกอบไปด้วยชนิดของคำ หรือประเภทของคําต่างๆนั่นเอง ♥ เนื้อหา Part of Speech Part of speech คืออะไร Part of speech หน้าที่คืออะไร Part of speech มีกีชนิดหรือกี่ประเภท Part of speech ที่ต้องเรียนรู้พลาดไม่ได้ ♦ Part…

Read More