หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Perfect Tense

ห ลักการใช้ Passive Voice ใน Future Perfect Tense หมายรวมถึง Future Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน หลักการใช้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะสิ้นสุดในอนาคต (Future Perfect Tense) ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไประยะหนึ่งในอนาคต (Future Perfect Continuous Tense) โครงสร้าง S + will +have+ been + V3  (Future Perfect Tense) S + will + have+ been + being + V3  (Future Perfect Continuous Tense)   ตัวอย่างประโยค ใช้กล่าวถึงเหตุการที่จะสิ้นสุดในอนาคต (Future […]

หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Continuous Tense

ห หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Continuous Tense หลังจากเรียนจบแล้วน่าจะเข้ากรุได้นะครับ เพราะไม่นิยมใช้กัน หรือจะบอกว่าไม่ใช้เลยก็ยังได้ แต่มาศึกษาดูกันสักหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็ลืมได้เลย ใช้กับเหตุการณ์ที่จะกำลังเกิดขึ้นในอนาคต โครงสร้าง S + will +be +being + V3 ประธาน + will+be+ being + กริยาช่องสาม ตัวอย่างประโยค My room will be being cleaned when my dad get home. ห้องของฉันจะกำลังถูกทำความสะอาดอยู่ ตอนที่พ่อมาถึง (หมายความว่า ตอนที่พ่อเลิกงานและกลับถึงบ้าน ห้องก็ยังทำไม่เสร็จเลย กำลังปัดกวาดอยู่)   The file will be being uploaded at this time […]

หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Simple Tense

ห หลักการใช้ Passive Voice ใน Future Simple Tense ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ การใช้โครงสร้างนี้ก็เพื่อจะสื่อว่าในอนาคต อะไรจะถูกกระทำ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงสร้าง S + will +be + V3 ประธาน + will+be+ กริยาช่องสาม ตัวอย่างประโยค My room will be cleaned tomorrow. ห้องของฉันจะถูกทำความสะอาดพรุ่งนี้ (หลังจากไม่เคยทำเป็นเดือน) The door  will be painted this Sunday. ประตูจะถูกทาสีวันอาทิตย์นี้(อุปกรณ์พร้อม และช่างพร้อมแล้ว) Our project  will be started  next year. โครงการของพวกเราจะเริ่มในปีหน้า (ได้รับการอนุมัติแล้ว) ABC company will be taken over by […]

หลักการใช้ Passive Voice ใน Past Perfect Tense

ห ลักการใช้ Passive Voice ใน Past Perfect Tense หมายรวมถึง Past Perfect Continuous Tense ด้วยนะครับ เพราะว่าใกล้เคียงกัน หลักการใช้ ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอดีต (Past Perfect Tense) ใช้กล่าวถึงเหตการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งในอดีต (Past Perfect Continuous Tense) โครงสร้าง S + had + been + V3  (Past Perfect Tense) S + had+ been +  being + V3  (Past Perfect Continuous Tense)   ตัวอย่างประโยค […]

active voice และ passive voice

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร Active Voice กับ Passive Voice คืออะไรกันแน่ แค่ได้ยินคำเหล่านี้แล้วอย่าเพิ่งงงนะครับ มันเป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้น จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการมาเรียนรู้โครงสร้างของประโยค ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร แตกต่างจากโครงสร้างของภาษาเราอย่างไร สองคำนี้เป็นชื่อเรียกประโยคในภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างกันสองชนิดดังนี้ Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ  (ใคร ทำอะไร) เช่น Thai people eat rice. คนไทยกินข้าว (ประธานคือ คนไทย) Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (ใคร ถูกทำ) เช่น Rice is eaten by Thai people. ข้าวถูกกินโดยคนไทย (ประธานคือ ข้าว) โครงสร้าง Passive […]