skip to Main Content

RIP คืออะไร แปลว่าอะไร แล้ว R.I.P. ถูกไหม ย่อมาจากอะไร และใช้อย่างไร มาดูเฉลยกัน!

RIP ย่อมาจาก Rest in Peace แปลว่า "ขอให้พักผ่อนอย่างสันติ" หรือภาษาที่พวกเราใช้กันคือ "ขอให้หลับให้สบาย" สามตัวอักษรนี้ทุกท่านคงเคยเห็นโพสต์ผ่านโลกโซเชี่ยลกันนะครับ ในยามที่มีญาติสนิทมิตรสหายลาลับจากโลกนี้ไป ว่าแต่เจ้า RIP หรือ R.I.P. มันมีที่มาอย่างไร มาดูคำตอบกันนะครับ RIP คืออะไร RIP หรือ R.I.P. เป็นตัวอย่อของ Rest in Peace  แปลว่า พักผ่อนในสันติสุข หมายถึงขอให้พักผ่อนด้วยความสงบ ซึ่งภาษาไทยเราจะมักจะพูดว่า "ขอให้หลับสบาย ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง" วลี "Rest in peace" มาจากภาษาละติน Requiescat in pace…

Read More