skip to Main Content

เอกพจน์ และพหูพจน์คืออะไร (Singular and Plural)

พจน์ แปลว่าคำพูด หรือถ้อยคำ เอก แปลว่า  หนึ่ง พหู แปลว่า  หลาย ในทางไวยากรณ์นั้น เอกพจน์หมายถึง  จำนวนเพียงจำนวนเดียว หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ตัวเดียว อันเดียวนั้นแหละ ส่วนพหูพจน์ก็ตรงกันข้ามกัน  คือจำนวนมาก  หรือหลายตัว  หลายอันนั่นเอง ในการเรียนไวยากรณ์นั้นต้องจดจำคำเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับหลักภาษาโดยตรงเลย และหน้าตาของนามเอกพจน์กับพหูพจน์ ก็มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปด้วย ซึ่งจะได้เรียนรู้กันในเรื่อง  การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ซึ่งคำที่จะได้ยินบ่อยๆคือ ประธานเอกพจน์ / ประธานพหูพจน์  ซึ่งประธานของประโยคก็จะมาจากคำนามและสรรพนาม ♦ คำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ นามเอกพจน์ (singular) คือ  คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว นามพหูพจน์ (plural) คือ  คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป…

Read More