skip to Main Content

การพูดภาษาอังกฤษระดับประถม สิ่งแวดล้อม Environment

เป็นหัวข้อการพูดภาษาอังกฤษที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ถนัดนัก ส่วนใหญ่จะถนัดเรื่องของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน มีน้อยมากที่จะเตรียมเนื้อหาเรื่องนี้ มาดูสิว่าน้องคนนี้เขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมอย่างไร เป็นน้องจากประเทศอินโดนีเซียครับ

Read More

การพูดภาษาอังกฤษระดับประถม ครอบครัวของฉัน My Family

วีดีโอนี้เป็นเนื้อหาที่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมต้นครับ เพราะเป็นเนื้อหาที่่ง่ายๆ ใช้ศัพท์ธรรมดาๆ แต่ศัพท์ธรรมดาก็ชนะศัพท์สูงๆได้ ถ้าเล่าให้กรรมการถูกใจ เวลาที่ใช้อาจน้อยไปนิดนึง ก็ไปเพิ่มเอาเองแล้วกัน

Read More

การพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยม ภาษา การศึกษา Language / Education

ถึงแม้คนพูดจะเป็นพี่ระดับมหาวิทยาลัย แต่นักเรียนมัธยมทั้งต้นและปลายก็เอามาประยุกต์ได้นะครับ วีดีโอนี้เหมาะกับหัวข้อ Language ภาษา และ Education and Occupation การศึกษาและอาชีพ

Read More

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนของฉัน My School

การพูดภาษาอังกฤษระดับประถม ที่น้องตัวเล็กๆ ทำได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะสีหน้า และท่าทาง คุณครูสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมตัวแข่งขันได้นะครับ เอาไปดัดแปลงนิดๆ หน่อยๆ ให้เขากับบริบทโรงเรียนของเราก็ได้ หรือจะเอาไปเพิ่มเสริมเข้าไปก็ดี

Read More

การพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยม สิ่งแวดล้อม Environment

เห็นน้องพูดได้ดี ทั้งน้ำเสียง สีหน้า และท่าทาง เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ครู และนักเรียนในการเตรียมเนื้อหา เตรียมตัวเพื่อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อ Environment เนื้อหานี้เหมาะกับระดับมัธยมครับ จะเอาไปดัดแปลงหน่อยเจ้าของเขาคงไม่ว่ากระไร

Read More