skip to Main Content

แบบฝึก spelling bee สำหรับนักเรียนมัธยมต้นและปลาย 2

แบบฝึก spelling bee สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ชุดที่ 2 คำที่16-30 คำเหล่านี้ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่พบเห็นได้บ่อยๆ เพราะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในระดับประมาณ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อยสุด มาทดสอบกันดูดีกว่าครับ คำแนะนำ ถ้ามันยากเกินไปทำไม่ได้สักที ก็ย้อนกลับไปศึกษาคำศัพท์ได้ที่ คำศัพท์ spelling bee 3 พยางค์ นะครับ

Read More

แบบฝึก spelling bee สำหรับนักเรียนมัธยมต้นและปลาย 1

แบบฝึก spelling bee สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ความจริงแล้วชุดนี้ยังเหมาะกับนักเรียนในระดับประถมปลายด้วยนะครับ เพราะว่าถึงแม้จะเป็นคำศัพท์ 3 พยางค์ขึ้นไปก็จริง แต่ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่พบเห็นได้บ่อยๆ เพราะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในระดับประมาณ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย มาทดสอบกันดูดีกว่าครับ คำแนะนำ ถ้ามันยากเกินไปทำไม่ได้สักที ก็ย้อนกลับไปศึกษาคำศัพท์ได้ที่ คำศัพท์ spelling bee 3 พยางค์ นะครับ

Read More