skip to Main Content

Spelling Bee ผลงานรอบที่1 ของระดับชั้น ป.3

วันนี้ได้มีโอกาศไปเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน Spelling Bee ของนักเรียนระดับชั้นไม่เกิน ป. 3 ในระดับเขตพื้นที่่การศึกษา เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป บรรยากาศโดยทั่วไปในการแข่งขันถือว่าปกติสำหรับนักเรียน แต่สำหรับครูฝึกซ้อมแล้วใจเต้นไม่เป็นจังหวะ โชคดีที่งานนี้เป็นแค่ผู้ตัดสิน ไม่มีเด็กนักเรียนในความดูแลเข้าร่วมการแข่งขัน จึงสบายหายห่วง การแข่งขันในรอบที่ 1 เป็นการอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนเขียนตาม โดยคณะกรรมการคุยกันว่าไม่ควรใช้คำศัพท์ยากเกินไป เพื่อให้นักเรียนที่พอมีโอกาสได้เข้ารวมแข่งขันในรอบที่สองนั่นเอง โดยคลังคำศัพท์เกือบทั้งหมดคัดมาจากคำศัพท์ที่ระบุในหลักสูตรของกระทรวงที่มีอยู่ทั้งหมด 700 กว่าคำ แล้วคณะกรรมการก็ช่วยกันดูว่าคำไหนที่เด็กๆในชนบทอันห่างไกลพอทำได้ ก็เอาคำนั้นแหละ นี่คือผลของการเขียนคำศัพท์ของผู้ชนะที่ได้สูงสุด 18 คะแนน รองลงมา 17 บ้าง 16 บ้าง ลดหลันกันไป ดูลายมือแล้วนึกว่าเป็นระดับมัธยมเลยทีเดียว แต่น้องอยู่ ป. 2 ครับ น้องเขียนผิดสองข้อคือ ข้อ…

Read More

แบบฝึก Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถม Subjects – วิชาต่างๆ

S pelling bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำวันนี้ ตอน "Subjects วิชาต่างๆ" คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่างๆ ที่เรียนกันในระดับประถมถึงมัธยมปลาย  คำศัพท์อาจจะยากนิดหนึ่ง เนื่องจากบางวิชาอาจไม่คุ้นเคย มีคำศัพท์ทั้งหมด 10 คำ คะแนนเต็ม 100  พร้อมแล้วไปทดสอบกันดูได้เลย

Read More

แบบฝึก Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถม Places – สถานที่

S pelling bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำวันนี้ ตอน "Places สถานที่ต่างๆ" คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ที่คิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันดี เป็นสถานที่สำหรับติดต่อ หรือใช้งานด้านต่างๆ มีคำศัพท์ทั้งหมด 15 คำ คะแนนเต็ม 150 พร้อมแล้วไปทดสอบกันดูได้เลย

Read More

แบบฝึก Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถม Vehicles – ยานพาหนะ

S pelling bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำวันนี้ ตอน "Vehicles ยานพาหนะ "  คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้ลำเลียงผู้คนและสินค้า  มีคำศัพท์ทั้งหมด 12 คำด้วย คะแนนเต็ม 120 พร้อมแล้วไปกันเลย

Read More

แบบฝึก Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถม Classroom – ห้องเรียน

S pelling bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำวันนี้ ตอน "Classroom - ห้องเรียน " เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่พบเห็นได้ในห้องเรียน มีคำศัพท์ทั้งหมด 12 คำด้วย คะแนนเต็ม 120 พร้อมแล้วลองดูกันเลยครับ

Read More

แบบฝึก Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถม 12 Months – 12 เดือน

S pelling bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำวันนี้ ตอน "12 Months - 12 เดือน " แบบทดสอบสะกดคำศัพท์ชุดนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด 12 คำด้วยกันตามจำนวนเดือน คะแนนเต็ม 120 พร้อมแล้วลองดูกันเลยครับ

Read More

แบบฝึก Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถม 7 Days – วันทั้ง 7

S pelling bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำวันนี้ ตอน "7 Days - วันทั้ง 7 " แบบทดสอบสะกดคำศัพท์ชุดนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด 7 คำด้วยกันตามจำนวนวัน คะแนนเต็ม 70 พร้อมแล้วลองดูกันเลยครับ

Read More

แบบฝึก Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถม Jobs – อาชีพต่างๆ

S pelling bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำวันนี้ ตอน "Jobs อาชีพต่างๆ " แบบทดสอบสะกดคำศัพท์ชุดนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด 15คำด้วยกัน คะแนนเต็ม 150 เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่เราควรรู้จัก

Read More

แบบฝึกหัด Spelling Bee สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

แบบฝึกหัด spelling bee ต่อไปนี้ เป็นการนำคำศัพท์แต่ละหมวดหมู่มาจัดทำ โดยเน้นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้อง ซึ่งเหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาครับ หรือหากใครที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บทเรียนเหล่านี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับ ใครที่รู้คำศัพท์เยอะๆ ผู้นั้นย่อมได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษาครับ เพราะประโยคยาวๆ ก็มาจากแต่ละคำที่มารวมกันนั่นเอง คำศัพท์เหล่านี้ส่วนหนึ่งคัดมาจากคลังคำศัพท์ประถมศึกษา จำนวน 708 มาดูกันดีกว่าว่าแบบฝึกต่างๆนั้นมีอะไรบ้าง ทุกคนจะได้หัดสะกดคำศัพท์พื้นฐาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ง่ายๆ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ชุดละประมาณ 10 – 15  คำ ดังนี้ Number 1-10 หมายเลข 1-10 Number 11-20 หมายเลข 1-10 Animals Around Us สัตว์ต่างๆรอบตัวเรา Wild…

Read More

Spelling Bee สำหรับเด็ก – Bedroom ห้องนอน

S pelling bee สำหรับเด็กๆ ประจำวันนี้ ตอน "Bedroom ห้องนอน " แบบทดสอบสะกดคำศัพท์ชุดนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด 10 คำด้วยกัน คะแนนเต็ม 100 เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ที่พบเห็นได้ในห้องนอนครับ คำแนะนำ ถ้ามันยากเกินไปทำไม่ได้สักที ก็ย้อนกลับไปศึกษาคำศัพท์ได้ที่ คำศัพท์ Bedroom นะครับ

Read More