กิจกรรม Role Play การแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรม Role Play การแสดงบทบาทสมมติ [wpfilebase tag=fileurl id=7 linktext=’ดาวน์โหลดกิจกรรม Role Play มัธยม’ /] Name of activity: Role Play Objective: By the end of the activity, trainees will be able to create an effective activity for their own class to perform a role play. Time:  30 minutes for experiencing the activities 30 […]

กิจกรรม Speech มัธยม

[wpfilebase tag=fileurl id=6 linktext=’ดาวน์โหลดกิจกรรม Speech มัธยม’ /] Name of activity: Speech Objective: By the end of the activity, trainees will be able to create an effective listening / speaking / writing activity for their own class. Time:        30 minutes for experiencing the activities 30 minutes for the trainees’ creativity […]

กิจกรรมการเรียนการสอน Time Line มัธยม

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Time Line เรียงลำดับเหตการณ์ [wpfilebase tag=fileurl id=5 linktext=’ดาวน์โหลดกิจกรรม Time line มัธยม’ /] Name of activity: Time Line Objective: By the end of the activity, trainees will be able to create an effective listening / speaking / writing activity for their own class. Time: 30 minutes for experiencing the activities 30 […]

การอ่านแบบ Flood Reading ระดับมัธยมศึกษา

การอ่านแบบ Flood Reading ก็คือการอ่านอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนด โดยประมาณคือ 10 นาที Name of activity: Flood Reading Objectives: Trainees will be able to 1) read as much and as quickly as they can in the provided time 2) create relevant activities to use with their students Activity: Individual Skill focused: Reading Time: 3o minutes for […]