skip to Main Content

jacket – เสื้อแจ็คเก็ต ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ "jacket" อ่านว่า “แจ็คคิท” เป็นคำ "นาม" ที่นับได้  แปลว่า เสื้อแจ็คเก็ต

Read More