Tag Archives: writing

ตัวอย่างหน้าปกวิจัยภาษาอังกฤษ เขาจัดหน้าปกวิทยานิพนธ์อย่างไร

หน้าปกของงานวิจัยภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ตามแต่ จะมีรูปแบบหรือฟอร์แม็ตแต่ละมหาวิทยาลัย จะกำหนดออกมาไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไหน ก็ให้ยึดรูปแบบของที่นั่น วันนี้จะขอยกตัวอย่างรูปแบบหน้าปกของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ได้ชมดูกันนะครับ ว่าแตกต่างกันหรือหมือนกันอย่างไร ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกวิจัยภาษาอังกฤษ ลองดูรูปแบบหน้าปกของแต่ละมหาลัยนะครับ ว่ามีรูปแบบอะไรบ้างที่เหมือนกัน และมีอะไรบ้างที่ต่างกัน อันที่หนึ่ง คือ รูปแบบหน้าปกงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [...]

ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ
การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบ บรรยาย รูปแบบง่ายๆ ในสไตล์ที่ไม่เป็นทางการ

การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเอาไว้ใช้ตอนที่เราอยากจะเขียนแนะนำตัวเองให้ชาวโลกได้รับรู้ หรือเขียนโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลบนโลกออนไลน์ หรือแม้แต่เป็นงานที่ครู หรืออาจารย์มอบหมายให้เขียนเรียงความประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ถ้าจะเอาแบบเป็นทางการในเชิงประวัติในการทำงาน คลิก เขียนประวัติส่วนตัว การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติส่วนตัวในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็ไม่มีอะไรเป็นกฏตายตัวแน่นอน เพราะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องการบอก หรือไม่ต้องการบอกก็ขึ้นอยู่กับเรา ซึ่งข้อมูลคร่าวๆ ก็อาจจะเป็นดังนี้ [...]